DN Investor: Novo Nordisk inngår forlik i sak om villedende informasjon