DN Investor: Spetalen-selskap gjør nytt aksjekjøp i Horisont Energi