DN Investor: Bewi foreslår Andreas M. Akselsen som nytt styremedlem