DN Investor: Telia kan ikke lenger tilby «music freedom» etter EU-dom