DN Investor: Oslo Børs faller forsiktig ved åpning