DN Investor: PGS venter inntekter på 217 mill. dollar