DN Investor: Styret i Bergenbio foreslår delvis garantert fortrinnsrettsemisjon på 250 mill. kroner