DN Investor: Investeringsselskapet Magnora gjør storsalg