DN Investor: Bratt oljeprisfall etter overraskende lagertall