DN Investor: Statens oljeverdier falt med 50 milliarder på to år