DN Investor: Advokatfirmaet Schjødt skal gjennomgå Fjordkrafts betingelser