DN Investor: Seadrill: To av kreditorene vil ikke forplikte seg til å holde tilbake