DN Investor: SAS benytter seg av garantiordning hos den norske staten og tar opp 1,5 milliarder kroner i gjeld