DN Investor: Tek-aksjer sørget for oppgang på Wall Street