DN Investor: JP Morgan venter raskere vekst i oljeprisene