DN Investor: Meglerhus høyner kursmål på oppdrettsaksjer