DN Investor: Norske datterselskaper i Norwegian søker om tilsvarende rekonstruksjon som morselskapet