DN Investor: SBB: Nye kjøp i Entra er ren finansiell investering