DN Investor: Røkke-sønn (16) kjøper aksjer i Aker Horizons