DN Investor: Pareto: Budet fra Nordax gir grunnlag for videre prosess