DN Investor: Gode vekstutsikter for norsk industri