DN Investor: Oslo Børs falt 0,75 prosent - kraftig ras for Akers grønne selskaper