DN Investor: Fintech-selskapet Huddlestock kjøper Visigon