DN Investor: Oslo Børs tar opp Lytix Biopharma til handel på Euronext Growth