DN Investor: Den europeiske sentralbanken holder styringsrenten uendret