DN Investor: Zalaris vurderer rettet emisjon på opptil 150 mill.