DN Investor: Kraftig oppsving for Toyota i andre kvartal