DN Investor: Mattilsynet lar Biofish øke den årlige produksjonen av smolt