DN Investor: Kursfallet til Nordic Nanovector stabiliserer seg på positiv Oslo Børs