DN Investor: Markant resultatoppgang for rederiet Stolt-Nielsen