DN Investor: Konkurransetilsynet har godtatt KKRs kjøp av Røkkes skipsselskap