DN Investor: Oljeselskapet Occidental selger Ghana-felt