DN Investor: Måsøval skal hente 400 millioner i en rettet emisjon