DN Investor: Ice påtar seg utbyggingsforpliktelser i 5G-auksjon